Home > Certification

Vydané certifikáty / Issued certificates > Osobní ochranné prostředky / Personal Protective Equipment

Name Description Last modified Download View
Vydané certifikáty Issued Certificates

Seznam vydaných certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of ES/EU – type examination certificates

10. 1. 2024 09:56

Vydané certifikáty / Issued certificates > Strojní zařízení / Machinery

Name Description Last modified Download View
Vydané certifikáty Issued certificates

Seznam vydaných certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of ES/EU – type examination certificates

10. 1. 2024 09:56

Vydané certifikáty / Issued certificates > Civilní výbušniny / Explosives

Name Description Last modified Download View
Vydané certifikáty Issued certificates

Seznam vydaných certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of ES/EU – type examination certificates

10. 1. 2024 09:57
Zrušené certifikáty Withdrawn Certificates

Seznam zrušených certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of withdrawn ES/EU examination type certificates

10. 1. 2024 09:57
Pozastavené certifikáty / Suspended Certificates

Seznam pozastavených certifikátů ES/EU přezkoušení typu List of suspended ES/EU examination type certificates

10. 1. 2024 09:57

Vydané certifikáty / Issued certificates > Ostatní produkty / Other products

Name Description Last modified Download View
Dopravní pásy Conveyor belts

Seznam certifikátů – Dopravní pásy
List of certificates – Conveyor belts

10. 1. 2024 09:57
Nabíjecí vozy Mobile mixing units

Seznam certifikátů – Mobilní mísící a nabíjecí zařízení
List of certificated – Mobile mixing units

10. 1. 2024 09:57

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Name Description Last modified Download View
FD07 - 001

Žádost o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU a o provedení dalších postupů a činností (ATEX)

12. 12. 2022 08:24

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - osobní ochranné prostředky

Name Description Last modified Download View
FB04-001

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425.

12. 12. 2022 09:35
FB04-003

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – přezkum certifikátu.

12. 12. 2022 09:35
F535

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21  
F536

Příloha k žádosti o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21  

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - strojní zařízení

Name Description Last modified Download View
FE02-001

Žádost 176 o provedení ES přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a o provedení dalších postupů a činností – strojní zařízení

12. 12. 2022 09:36

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - výbušniny

Name Description Last modified Download View
FC07-001

Žádost 97 o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/28/EU – výbušniny.

12. 12. 2022 09:36

Dokumenty ke stažení > Certifikační orgán na výrobky č. 3076

Name Description Last modified Download View
FA05

Žádost o certifikaci.

2. 5. 2023 11:05
FA05 - vaky

Žádost o certifikaci vaky

2. 5. 2023 11:05

Dokumenty ke stažení > Další dokumenty

Name Description Last modified Download View
Pravidla certifikace

Pravidla certifikace v Certifikačním orgánu ve VVUÚ, a.s.

12. 12. 2022 08:30
Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro certifikaci produktů.

12. 12. 2022 09:37
Certifikační schémata

Pracovní postup pro certifikaci produktů – certifikační schémata

12. 12. 2022 08:31

Dokumenty ke stažení > Brožury a katalogy

Name Description Last modified Download View
Katalog certifikace ochranných systémů

Katalog certifikace ochranných systémů

2. 1. 2024 09:41
Katalog ochrany proti výbuchu

Katalog ochrany proti výbuchu

2. 1. 2024 09:40

Downloads > Notified body 1019 - Protective Systems Certification - ATEX

Name Description Last modified Download View
FD07

Application for conformity assessment according to government order no 116/2016 Coll. and directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council and for other procedures and services.

30. 8. 2022 12:23
FD07 - 002

Application for conformity assessment according to government order no 116/2016 Coll. and directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council and for other procedures and services

12. 12. 2022 08:25

Downloads > Notified Body 1019 - personal protective equipment

Name Description Last modified Download View
FB04-002

Application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services.

12. 12. 2022 09:40
FB04-004

Application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services – review of certificate.

12. 12. 2022 09:40
F537

Application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services – en masse submission.

31. 3. 2022 19:31  
F538

Appendix to application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services – en masse submission.

31. 3. 2022 19:32  

Downloads > Other documents

Name Description Last modified Download View
Bussiness Terms

General Terms and Conditions for Certification of Products.

12. 12. 2022 08:20
SD8

Certification rules of the certification body for products at VVUÚ, a.s.

12. 12. 2022 08:30

Downloads > Application for certification

Name Description Last modified Download View
FA05

Application for certification

2. 5. 2023 11:06

Downloads > Notified Body 1019 - Machinery

Name Description Last modified Download View
FE02

Application for conformity assessment according to the Government Regulation No 176/2008 Coll. and according to Directive 2006/42/ES of the European Parliament and of the Council and for other procedures and services.

12. 12. 2022 08:28

Downloads > Notified Body 1019 - Explosives for civil use

Name Description Last modified Download View
FC07

Application for conformity assessment according to the Government Order No. 97/2016 Coll. and according to Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council

12. 12. 2022 08:29