Home > Certification > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Name Description Last modified Download View
FD07

Žádost o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU a o provedení dalších postupů a činností.

30. 8. 2022 12:19

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - osobní ochranné prostředky

Name Description Last modified Download
F531

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425.

31. 3. 2022 19:21
F533

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – přezkum certifikátu.

31. 3. 2022 19:21
F535

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21
F536

Příloha k žádosti o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - strojní zařízení

Name Description Last modified Download
F513

Žádost 176 o provedení ES přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a o provedení dalších postupů a činností – strojní zařízení

31. 3. 2022 19:22

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - výbušniny

Name Description Last modified Download
F515

Žádost 97 o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/28/EU – výbušniny.

31. 3. 2022 19:22

Dokumenty ke stažení > Certifikační orgán na výrobky č. 3076

Name Description Last modified Download
C6001

Žádost o certifikaci.

31. 3. 2022 19:14
C6002

Žádost o certifikaci – velkoobjemové vaky.

31. 3. 2022 19:15

Dokumenty ke stažení > Další dokumenty

Name Description Last modified Download View
Pravidla certifikace

Pravidla certifikace v Certifikačním orgánu ve VVUÚ, a.s.

31. 3. 2022 19:17
Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro certifikaci produktů.

31. 3. 2022 19:17
Certifikační schémata

Pracovní postup pro certifikaci produktů – certifikační schémata.

31. 3. 2022 19:18