Home > Certification

Vydané certifikáty / Issued certificates > Osobní ochranné prostředky / Personal Protective Equipment

Name Description Last modified Download View
Vydané certifikáty Issued Certificates

Seznam vydaných certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of ES/EU – type examination certificates

9. 11. 2022 07:15

Vydané certifikáty / Issued certificates > Strojní zařízení / Machinery

Name Description Last modified Download View
Vydané certifikáty Issued certificates

Seznam vydaných certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of ES/EU – type examination certificates

10. 10. 2022 12:14

Vydané certifikáty / Issued certificates > Civilní výbušniny / Explosives

Name Description Last modified Download View
Vydané certifikáty Issued certificates

Seznam vydaných certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of ES/EU – type examination certificates

1. 12. 2022 13:19
Zrušené certifikáty Withdrawn Certificates

Seznam zrušených certifikátů ES/EU přezkoušení typu
List of withdrawn ES/EU examination type certificates

1. 12. 2022 13:20
Pozastavené certifikáty / Suspended Certificates

Seznam pozastavených certifikátů ES/EU přezkoušení typu List of suspended ES/EU examination type certificates

1. 12. 2022 13:20

Vydané certifikáty / Issued certificates > Ostatní produkty / Other products

Name Description Last modified Download View
Dopravní pásy Conveyor belts

Seznam certifikátů – Dopravní pásy
List of certificates – Conveyor belts

10. 10. 2022 12:15
Nabíjecí vozy Mobile mixing units

Seznam certifikátů – Mobilní mísící a nabíjecí zařízení
List of certificated – Mobile mixing units

10. 10. 2022 13:06

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Name Description Last modified Download View
FD07

Žádost o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU a o provedení dalších postupů a činností.

30. 8. 2022 12:19

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - osobní ochranné prostředky

Name Description Last modified Download
F531

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425.

31. 3. 2022 19:21
F533

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – přezkum certifikátu.

31. 3. 2022 19:21
F535

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21
F536

Příloha k žádosti o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - strojní zařízení

Name Description Last modified Download
F513

Žádost 176 o provedení ES přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a o provedení dalších postupů a činností – strojní zařízení

31. 3. 2022 19:22

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - výbušniny

Name Description Last modified Download
F515

Žádost 97 o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/28/EU – výbušniny.

31. 3. 2022 19:22

Dokumenty ke stažení > Certifikační orgán na výrobky č. 3076

Name Description Last modified Download
C6001

Žádost o certifikaci.

31. 3. 2022 19:14
C6002

Žádost o certifikaci – velkoobjemové vaky.

31. 3. 2022 19:15

Dokumenty ke stažení > Další dokumenty

Name Description Last modified Download View
Pravidla certifikace

Pravidla certifikace v Certifikačním orgánu ve VVUÚ, a.s.

31. 3. 2022 19:17
Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro certifikaci produktů.

31. 3. 2022 19:17
Certifikační schémata

Pracovní postup pro certifikaci produktů – certifikační schémata.

31. 3. 2022 19:18  

Downloads > Notified body 1019 - Protective Systems Certification - ATEX

Name Description Last modified Download View
FD07

Application for conformity assessment according to government order no 116/2016 Coll. and directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council and for other procedures and services.

30. 8. 2022 12:23

Downloads > Notified Body 1019 - personal protective equipment

Name Description Last modified Download
F532

Application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services.

31. 3. 2022 19:29
F534

Application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services – review of certificate.

31. 3. 2022 19:29
F537

Application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services – en masse submission.

31. 3. 2022 19:31
F538

Appendix to application for conformity assessment according to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the Council and for other procedures and services – en masse submission.

31. 3. 2022 19:32

Downloads > Other documents

Name Description Last modified Download
Bussiness Terms

General Terms and Conditions for Certification of Products.

31. 3. 2022 19:33