Home > Certification > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Name Description Last modified Download View
FD07 - 001

Žádost o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU a o provedení dalších postupů a činností (ATEX)

12. 12. 2022 08:24

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - osobní ochranné prostředky

Name Description Last modified Download View
FB04-001

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425.

12. 12. 2022 09:35
FB04-003

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – přezkum certifikátu.

12. 12. 2022 09:35
F535

Žádost o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21  
F536

Příloha k žádosti o provedení posouzení shody dle nařízení EU 2016/425 – hromadné podání.

31. 3. 2022 19:21  

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - strojní zařízení

Name Description Last modified Download View
FE02-001

Žádost 176 o provedení ES přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a o provedení dalších postupů a činností – strojní zařízení

12. 12. 2022 09:36

Dokumenty ke stažení > Oznámený subjekt 1019 - výbušniny

Name Description Last modified Download View
FC07-001

Žádost 97 o provedení posouzení shody podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/28/EU – výbušniny.

12. 12. 2022 09:36

Dokumenty ke stažení > Certifikační orgán na výrobky č. 3076

Name Description Last modified Download View
FA05

Žádost o certifikaci.

2. 5. 2023 11:05
FA05 - vaky

Žádost o certifikaci vaky

2. 5. 2023 11:05

Dokumenty ke stažení > Další dokumenty

Name Description Last modified Download View
Pravidla certifikace

Pravidla certifikace v Certifikačním orgánu ve VVUÚ, a.s.

18. 3. 2024 09:38
Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro certifikaci produktů.

12. 12. 2022 09:37
Certifikační schémata

Pracovní postup pro certifikaci produktů – certifikační schémata

12. 12. 2022 08:31

Dokumenty ke stažení > Brožury a katalogy

Name Description Last modified Download View
Katalog certifikace ochranných systémů

Katalog certifikace ochranných systémů

2. 1. 2024 09:41
Katalog ochrany proti výbuchu

Katalog ochrany proti výbuchu

2. 1. 2024 09:40